سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸

مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان شناسائی  تامین کننده الف. تجهیزات شبکه Cisco و

ب. تجهیزات سیستم های مخابراتی مبتنی بر IP IP-Telephony) (برند GrandStream

           شرکت  پتروشیمی مهر در نظر دارد نسبت به  تامین الف- کلیه تجهیزات  سیستم های مخابراتی مبتنی بر IP   و ب- تعدادی تجهیز شبکه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.  لذا بدین وسیله از شرکتهای معتبر و  فعال در این زمینه دعوت به عمل می آید. اطلاعات  و مدارک مورد نیاز به شرح ذیل اعلام می گردد. لطفا" مدارک مذکور را با درج عنوان خدمات و کالا های ردیف الف و ب در روی پاکت حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به آدرس تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه پنجم، پلاک22، طبقه1، واحد5، کدپستی 1513643916  واحد امور حقوقی و پیمانها (خانم پارساخصال) از طریق پست سفارشی ارسال نمایند. 

شرایط اولیه:

˜    زمینه فعالیت شرکت به استناد مفاد اساسنامه مربوطه ارائه خدمات  الف- فروش، نصب وراه اندازی  سیستم های مخابراتی مبتنی بر IP وب- ارائه خدمات فروش, نصب و راه اندازی تجهیزات  شبکه باشد.

˜    داشتن سوابق فروش حداقل به میزان 3 سال 

˜    ارائه سوابق اجرائی حداقل 3 مورد قرارداد مشابه در این زمینه و گواهی رضایت مندی از  خریداران پیشین خود

مدارک درخواستی

 

1.      تصویر اساسنامه شرکت به انضمام آگهی تاسیس شرکت

2.      تصویر آخرین روزنامه رسمی حاوی اطلاعات مندرج در خصوص صاحبان امضاء مجاز شرکت

3.      اسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و مدیرعامل با ارائه کپی کارت ملی این اشخاص

4.      تصویر گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی (کداقتصادی)

5.      تصویر گواهینامه شناسه ملی شرکت

6.      مشخصات حاوی آدرس، کدپستی، تلفن، فاکس، وب سایت و ایمیل رسمی شرکت در سربرگ شرکت

این شرکت حق قبولی یا رد اطلاعات دریافتی بدون ذکر دلیل را برای خویش محفوظ می دارد.

نکته 1: این آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی تامین کنندگان بوده و مطالب مندرج در آن هیچ گونه تکلیفی را برای این شرکت جهت برگزاری مناقصه ایجاد نخواهد نمود.

نکته 2: درصورت برگزاری مناقصه هزینه چاپ آگهی در دو روزنامه از برنده مناقصه، اخذ خواهد شد.