دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
» تعالی سازمانی

اهداف کلان


 • افزایش راندمان تولید
 • حفظ کیفیت محصول
 • مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصول
 • تامین به موقع مواد و قطعات یدکی با اولویت استفاده از توان داخلی
 • پایش و کنترل آلاینده های زیست محیطی
 • مدیریت انرژی
 • افزایش رضایت ذینفعان
 • مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در راستای کاهش حوادث و بیماریهای ناشی از کار
 • افزایش شایستگی و توانمندسازی منابع انسانی
 • توسعه فرهنگ مشارکت سازمانی

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه

شرکت پتروشیمی مهر تولید کننده پلی اتیلن سنگین و به عنوان اولین واحد پتروشیمی واقع در فاز دو پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس، متعهد شده است، استانداردهای ISO10004 , ISO10002,ISO50001,ISO14001, OHSAS180001, ISO9001 را با در نظر گرفتن موارد ذیل اجرا نماید:

 • انطباق کلیه فعالیتهای سازمان با الزامات قانونی و سایر نیازمندیهای مربوط به کیفیت، سلامت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در راستای حفظ رضایتمندی ذینفعان.
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت، بهداشت شغلی، ایمنی، محیط زیست و انرژی در جهت جلوگیری از بروز حوادث و بیماری های ناشی از کار و آلودگی های زیست محیطی و اتلاف انرژی.
 • تبیین اهداف برنامه های عملیاتی و تامین اطلاعات و منابع مورد نیاز برای دستیابی به آنها در حوزه مدیریت کیفیت، بهداشت حرفه ای و الزامات زیست محیطی، انرژی، سنجش رضایت و پیگیری شکایت مشتریان که در دوره های معین و و جهت اثربخشی و بهبود مستمر بازنگری خواهد شد.
 •  آگاهی به کارکنان در زمینه الزامات بهداشت شغلی، رعایت ایمنی و مسائل زیست محیطی در محل کار و پیامد اقدامات ایشان بر عملکرد انرژی جهت ایجاد انگیزه در کارکنان در نیل به صفر رساندن تعداد حوادث کاری و کنترل و مدیریت مطلوب نشر پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و بهینه سازی مصرف انرژی.
 • نهادینه سازی مشتری مداری و ارتقاء رضایت مشتریان با ارزیابی مداوم رضایت مشتریان و اطمینان بخشی به ایشان در خصوص پیگیری موثر شکایات با پیاده سازی مکانیزم مدون و استاندارد.
 • اتخاذ یک سیاست باز و شفاف جهت ترغیب و ایجاد تعامل سازنده در انطباق فعالیتها با قوانین و الزامات ایمنی، زیست محیطی و انرژی با پشتیبانی از تامین محصولات با راندمان انرژی بالاتر.
این خط مشی در بین کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی مهر منتشر، مورد حمایت و اجرایی گردیده و در دسترس سایر طرفهای ذینفع نیز قرار گرفته است. همچنین مدیریت شرکت اعلام می دارد که بازبینی و بازنگری خط مشی به صورت دوره ای جهت اطمینان از اثربخشی، اجرا، انطباق و تناسب در سازمان و بهبود مستمر به منظور دستیابی به الزامات سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه انجام می گیرد.

چشم انداز

 سرآمد و پیشرو در تولید پلی اتیلن سنگین در ایران با اعتبار جهانی

ماموریت

تولید پلی اتیلن سنگین با حداکثر ظرفیت، بهترین کیفیت و قیمت تمام شده بهینه با صیانت از محیط زیست از طریق افزایش بهره وری، به کارگیری تفکر سیستمی، مدیریت علمی و مشارکت کارکنان در راستای تامین رضایت ذینفعان و ارزش آفرینی پایدار

ارزشهای بنیادین سازمان(سرآمد)

 • سازمانی یادگیرنده و دانش محور
 • رویکرد سیستمی و فرآیند محوری
 • اشتیاق به بهبود از طریق کار تیمی و نو آوری
 • مسئولیت پذیری و نتیجه گرایی
 • دوستدار محیط زیست