جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
» دستاوردها » HSE

ایمنی

شرکت پتروشیمی مهر مفتخر است که در راستای تحقق ماموریت، چشم انداز و اهداف کلان خود همواره به ایمنی و مسایل پیرامون آن به عنوان یکی از مهمترین مسایل کلیدی خود اندیشیده و این اندیشه را از روز اول سرلوحه ی کار خویش قرار داده است.
از این رو پس از استقرار استانداردهای   ISO 14001:2004  و OHSAS 18001:2007 ، در نظر گرفتن 7 شاخص عملکردی کلیدی و همچنین شناسایی خطرات ایمنی و ارزیابی ریسک ناشی از آنها نسبت به کنترل این خطرات اقدام نموده و با اولویت دادن به اصول پیشگیری،  باعث کاهش حوادث و افزایش ضریب ایمنی شده تا همچنان سرآمد وپیشرو درتولید پلی اتیلن سنگین در ایران با اعتبار جهانی باشد.
هفت شاخص عملکردی کلیدی پتروشیمی مهر عبارتند از :

 

1-IFR-(Injury Frequency Rate)
2- Spill-( Number of Chemical Spill Incident )
3- Process Safety (Number of Fire, Explosion and Chemical reactions cases in ISBL )
4-  MVA ( Motor Vehicle Accident )
5-  Distribution
6- Regulatory Compliance
7- Fire Accident In Non Restrict Area

با توجه به کمتر بودن تعداد نفرات شاغل در مجموعه پتروشیمی مهر نسبت به دیگر مجتمع ها ی منطقه رسیدن به  2000000 میلیون نفر/ ساعت بدون حادثه ی قابل گزارش (DAWC-MTC-RWC)
یکی از چندین افتخاریست که شرکت پتروشیمی مهر در رسیدن به آن فعالیت های شبانه روزی و  بیشماری از قبیل موارد زیر را انجام داده است 
1-  نظارت بر انجام کلیه فعالیت های اجرایی مجتمع در چارچوب دستور العمل ها و استاندارهای مرتبط
2- انجام بازرسی از کلیه تجهیزات و سیستم های مرتبط با ایمنی و آتش نشانی به صورت منظم و دوره ایی
3- آموزش نفرات قبل و بعد از استخدام ، متناسب با ارزیابی ریسک شغلی ایشان
4- برگزاری جلسات متعدد برای برطرف نمودن و بهبود مسایل ایمنی واحد ها و پیمانکاران ذی ربط
5- نظارت مستقیم بر عملکرد پیمانکاران دائمی و موقت
6- صدور اقدامات اصلاحی ، پیشگیرانه و پیگیری رفع عدم انطباق ها بر اساس گزارش ممیزی های داخلی و خارجی
7- برگزاری مانورهای مختلف شرایط اضطراری بر اساس سناریوهای داخلی و یا در قالب همکاری بامدیریت بحران  منطقه برای آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری واقعی