جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
» تعالی سازمانی

سرآمد در تولید پایدار پلی اتیلن سنگین در ایران

 سرآمد در تولید پلی اتیلن سنگین در منطقه از لحاظ عملکرد ایمنی و تولید پایدار

ماموریت

تولید پلی اتیلن سنگین با حداکثر ظرفیت، کیفیت مورد اطمینان، قیمت تمام شده بهینه محصول منطبق با قوانین و مقررات و صیانت از محیط زیست از طریق پایبندی کارکنان به ارزش ها و فرهنگ کاری "سرآمد" به منظور اطمینان از رضایت همه ذینفعان.

اهداف کلان سازمان


 • کارکرد بدون حادثه
 • حذف توقفات اضطراری و پیش بینی نشده
 • به صفر رساندن هزینه های نامتعارف
 • عدم وجود مغایرت قانونی و شکایات مشتری
 • افزایش رضایت ذینفعان
 • تشویق فرهنگ کاری "سرآمد" و مشارکت کارکنان
 • بهینه سازی مصرف انرژی

ارزشهای بنیادین سازمان (سرآمد)

 • سازمانی یادگیرنده و دانش محور
 • رویکرد سیستمی و فرآیند محوری
 • اشتیاق به بهبود از طریق کار تیمی و نو آوری
 • مسئولیت پذیری و نتیجه گرایی
 • دوستدار محیط زیست

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه


خط مشی 1

خط مشی 2