جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱

اخبار

اخبار پتروشیمی

تعویض روغن گیربکس اکسترودر
۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۸:۵۳
بازدید مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی مهر
آقای رضا فتاحی مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی مهر از مجتمع مهر بازدید کرد.
۰۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۷
گواهی تغییر مدیرعامل
۱۵ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۳
دریافت تندیس طلایی ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری
کسب تندیس طلایی ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری
با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در تولید، دانش بنیان و اشتغال توسط پتروشیمی مهر
۱۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۲

 

فعال در حوزه های امور خیریه و فقر زدایی/ آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی/ کاهش مصرف انرژی/ محیط زیست/ ورزش منطقه عسلویه/ فعالیتهای فرهنگی و مذهبی

Loading