جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
» منابع انسانی » کلاسهای آموزشی

کلاسهای آموزشی آذر و دی ماه 97

 

 

 شرکت پتروشیمی مهر